Allez les bleus

Hoe het begon

School en kerk speelden bij de oprichting van de Biestse voetbalvereniging vlak na de oorlog een belangrijke rol. Dat wil zeggen, dat de oprichtingsbijeenkomst van de club plaatsvond in het Biestse schoolgebouw en dat de leiding daarbij in handen was van het hoofd der school, de heer Piet de Graaf; 25 jonge mannen namen op 30 juli 1945 een besluit dat de basis vormt voor het huidige voetbalgebeuren in Biest-Houtakker. Wat betreft de rol van de kerk, die was tweeërlei: de voetbalvereniging werd aanvankelijk genoemd naar de patroonheilige van de Biestse kerk, St. Antonius. Om naamsverwarring met andere clubs te voorkomen werd echter al snel een andere naam gekozen t.w. R.K. Voetbalvereniging “Samenspel Overwint Steeds”(afgekort in R.K.V.V. S.O.S en nadien ingekort tot R.K.S.O.S.). Bij de statutenwijziging in 1978 werd “R.K” vervangen door “S.V” en werd het dus S.V.S.O.S. Doelstelling van SV SOS is het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen .

Accommodatie

Wie weet nog, dat SVSOS slechts de beschikking had over één speelveld omzoomd door grote sloten? Inderdaad het gaat over het veld wat direct aan het Vossenhol grenst. Een veld dat niet voldeed aan de officiële eisen en wat er vaak niet al te best bij lag. De kleedaccommodatie die in 1968 samen met de kantine in gebruik werd genomen betekende voor die tijd een grote stap voorwaarts. Alleen al het idee, dat er toen geen douches waren maar spelers zich uitsluitend onder de koude kraan dienden te wassen, zal veel jongens die pas na 1982 lid zijn geworden als onwaarschijnlijk in de oren klinken. 1982 is een belangrijk jaar in de clubgeschiedenis omdat in dat jaar sportpark De Stevort een grote gedaanteverandering onderging: er kwam -na een jarenlange strijd - een prachtig nieuw veld bij –het huidige hoofdveld –er werden nieuwe kleedlokalen in gebruik genomen en kantine en bestuurskamer werden uitgebreid. Met name bij de realisatie van de nieuwe kleedlokalen en de uitbreiding van kantine en bestuurskamer was zelfwerkzaamheid troef. Foto’s uit die tijd laten zien dat mannen als Tinus Priems, Ad Sebregts en Toon van de Wouw daarbij –bijgestaan door tal van anderen - in ieder geval de handen flink uit de mouwen hebben gestoken. Genoemd trio was ook in 2004 weer van de partij toen de kantine werd gerenoveerd en opgeknapt.

In de loop der jaren is er in de directe nabijheid van de voetbalvelden heel wat gebeurd: De Gemeynt werd gebouwd en enkele jaren geleden flink uitgebreid en fungeert nu als thuishaven voor het Gilde en de Biestse Boulers. Voorts kwam achter het oudste SOS-veld een nieuwe sportmogelijkheid: er kwamen nl. twee tennisbanen en die liggen daar al weer vele jaren. Al met al werd De Stevort het kloppend hart van Biest-Houtakker, een plaats waar op veel momenten volop activiteiten - en dan met name met een sportieve inslag - plaatsvinden.

Bijzondere leden

SVSOS heeft tot nu toe aan de heren Piet de Graaf, Piet van Puijenbroek, Jos Wijten, Tinus Priems en Ad Sebregts een erelidmaatschap toegekend. Tot Lid van Verdiensten zijn benoemd de heren Tinie Vriens en Jos Wilborts.