Allez les bleus

Uitnodiging Sportgala Hilvarenbeek 26 januari

22-01-2024

Geachte leden,

Sportraad Hilvarenbeek nodigt u uit op het jaarlijkse Sportgala van Hilvarenbeek, met als hoogtepunt de uitreiking van de Sportprijzen van 2023.

Het evenement vindt plaats op vrijdagavond 26 januari in Cultureel Centrum Elckerlyc, aanvang 20.00 uur.

Het moet een avond worden van verbroedering van sporters, besturen, leiders, vrijwilligers en liefhebbers. Een aantrekkelijk avondvullend programma met aansluitend een gezellig samenzijn zal borg staan voor een uniek sportfeest.

Om de avond te doen slagen hebben we uw steun hard nodig. Leden van uw club zijn van harte welkom op deze avond en daarom willen wij u vriendelijk verzoeken ze daartoe aan te sporen. Wilt u zo vriendelijk zijn deze uitnodiging onder de aandacht van uw leden te brengen?

Bij voorbaat onze hartelijke dank daarvoor! 

De procedure tot het bekend maken van de sportprijzen is als volgt:

De Gehandicapte Sporter, de Sportvereniging en de Sportvrijwilliger worden door de Commissie Sportprijzen vastgesteld. Het Sporttalent, de Sporter en de Sportploeg worden gekozen door u, de verenigingen die lid zijn van de Sportraad. Van elke vereniging vragen wij 1 bestuurder en 1 sporter deze drie categorieën te beoordelen. U bent ongetwijfeld in staat twee goede vertegenwoordigers te leveren die op 26 januari in de zaal aanwezig zijn.

De beoordelingsformulieren kunnen bij de ingang van de zaal worden opgehaald.

Deze dienen bij het begin van de pauze weer ingeleverd te worden zodat de stemmen geteld kunnen worden.

Langs deze weg willen wij alle verenigingen oproepen om aanwezig te zijn bij het Sportgala. Jullie stem bepaalt mede de winnaars.

De sport levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van iedereen.

We rekenen en vertrouwen op u, om van deze avond een succes te maken!

Op voorhand hartelijk dank voor uw medewerking.

  

Namens Sportraad Hilvarenbeek

Commissie sportprijzen.

Terug