Allez les bleus

Trieste week: Theo de Graaf en Henk van de Wouw overleden

16-07-2019

In de eerste volle week van juli verloor SVSOS kort achter elkaar twee rustende leden: op dinsdag 9 juli 2019 overleed Theo de Graaf op 71-jarige leeftijd en op vrijdag 12 juli diens zwager Henk van de Wouw (67 jaar). Twee leden ook van een en dezelfde familie, een enorme klap. 

Theo de Graaf –Theo van de Mister – zoon van het schoolhoofd Pietje de Graaf die in 1945 aan de wieg stond van de Biestse voetbalvereniging heeft voorzover bekend vooral in zijn jeugdjaren de kleuren van blauw en wit verdedigd. Het scoren van goals was iets wat hem goed afging als je Jos Wilborts moet geloven. Theo heeft in SOS-verband geruime tijd bijgedragen aan het verschijnen van het inmiddels niet meer bestaande clubblad De Stevort en ook voor andere hand- en spandiensten met name bij jubilea kon een beroep op hem gedaan worden.

We zullen ons Theo o.a. blijven herinneren als een actieve mens, schepper van het Biestse volkslied –De Biest m’n durpke – en bedenker van het Biests regentje en op en top carnavalsvierder in allerlei rollen en functies.  

Afgelopen vrijdag 12 juli bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Henk van de Wouw. Henk was samen met zijn broers Jos,Toon, Pieter en Jan vele tientallen jaren achtereen lid van SVSOS. In zijn tijd als actief speler was hij een zeer gedreven en snelle buitenspeler die heel wat verdedigers het leven zuur heeft gemaakt. Na zijn tijd als actief voetballer heeft Henk onze vereniging nog een lange reeks van jaren gediend als grensrechter en elftalleider. Ook daar liet hij zich van zijn fanatieke kant zien. Ook heeft hij de nodige werkzaamheden mee uitgevoerd in het groen rondom de Stevort-arena. Op Henk kon je altijd rekenen. Net als Theo was ook Henk iemand die wel wist hoe je carnaval moest vieren in het Pinnekleuversgat Samen met zus Net was hij de best denkbare vertolker van het Biestse volkslied. 

Wij zullen Henk en Theo erg missen in ons midden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het dragen van deze grote verliezen !

De afscheidsdienst van Henk vindt plaats donderdag 18 juli a.s. om 14.30 uur bij Ome Toon in Biest-Houtakker. De afscheidsdienst van Theo heeft afgelopen zaterdag reeds plaatsgevonden.

Bestuur SVSOS

Terug