Allez les bleus

Oproep aan alle leden van SVSOS: Help SVSOS aan nieuwe bestuursleden !

07-10-2023

Op dit moment bestaat het bestuur van SVSOS uit de volgende 5 leden: 

Voorzitter : Peter Vingerhoets
Secretaris : Wim van den Biggelaar
Penningmeester : Ruud van Dijck
Wedstrijdsecretaris : Sander van Trier
Algemeen bestuurslid:  Maud van Ham 

In de Algemene ledenvergadering van november treedt secretaris Wim van de Biggelaar na 16 jaar af. In verband daarmee is al geregeld dat Maud van Ham bepaalde taken uit diens pakket gaat overnemen.

Er blijven echter nog wel wat taken over die opnieuw belegd moeten worden zoals

•             Inkomende en uitgaande post verzorgen

•             Contact met de KNVB, gemeente en andere verenigingen onderhouden.

•             Aanspreekpunt voor AVG en vertrouwenspersoon zijn.

•             Jaarverslag opstellen. 

In 2026 zal ook voorzitter Peter Vingerhoets aftreden na een bestuursperiode van ruim 25 jaar waarvan dan 19 jaar als voorzitter. 

Met het oog op bovenstaande ontwikkelingen zouden wij graag op korte termijn 3 nieuwe leden in ons bestuur verwelkomen.

Ook willen wij  de takenpakketten voor alle bestuursleden overzichtelijk en behapbaar te houden. Daarom graag versterking op korte termijn: vele handen maken licht werk ! Bij SVSOS gaat het om goed samenspel, ook bij het besturen van onze vereniging. 

Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie bij SVSOS? Aarzel dan niet en neem contact op met Peter Vingerhoets of een van de andere bestuursleden. Mocht je een keer een bestuursvergadering willen bijwonen, laat dat dan weten.

Oh ja, ook mensen die momenteel geen lid zijn van onze club maar wel belangstelling hebben, kunnen zich melden. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur SVSOS

Terug