Allez les bleus

In Memoriam: Tinus Priems (1941 - 2021)

24-12-2021

Op 21 december 2021 overleed op 80-jarige leeftijd ons erelid 

                                              TINUS PRIEMS 

Tinus werd geboren in het oorlogsjaar 1941 en hij was meer dan 60 jaar lid van SVSOS.

Aanvankelijk was hij als speler actief voor onze club en later ook gedurende een lange reeks van jaren op bestuurlijk vlak (om wat preciezer te zijn: ruim 28 jaar). Ook als scheidsrechter bij wedstrijden van de lagere elftallen,  als grensrechter van het eerste elftal en als kantinebeheerder -samen met zijn vrouw Hannie- spande hij zich in voor onze vereniging. 

Als bestuurslid had Tinus speciale aandacht voor de accommodatie en het onderhoud van de sportvelden. Bij zowat alle verbouwingen die op De Stevort hebben plaatsgevonden was Tinus zowel in een leidende als in een uitvoerende rol betrokken.

Op de velden was hij met de beste bedoelingen heel erg zuinig en hij waakte daar dan ook over alsof het zijn eigendommen waren.

Menig jeugdlid is door Tinus toegesproken met de legendarische woorden “Van da veld aaf!!”. 

Overigens beperkte Tinus zich in zijn vrije tijdsbezigheden niet alleen tot SVSOS. Het wel en wee van de Biest -zijn woonplaats-  lag hem na aan het hart. Zo was hij bijvoorbeeld -in allerlei rollen en hoedanigheden- ook heel erg actief bij het Volksfeest Biest-Houtakker en carnavalsvereniging De Pinnekleuvers. Al die activiteiten kon Tinus natuurlijk alleen doen dankzij de stille maar onvoorwaardelijke steun van het thuisfront, van echtgenote Hannie dus. 

Alleen al bij SVSOS is aan Tinus in de loop der jaren een negental onderscheidingen toegekend. Een greep daaruit: Sportman van het jaar bij de Hilvarenbeekse Sportraad (januari 2001), gouden KNVB-speld en erelidmaatschap van SVSOS (beiden in 2009) en tenslotte als klap op de vuurpijl Lid in de Orde van Oranje Nassau bij zijn afscheid in juni 2010. Na zijn bestuurlijk afscheid heeft Tinus zich bij SVSOS nog geruime tijd -samen met anderen- bezig gehouden met onderhoudswerkzaamheden op De Stevort en natuurlijk ook met het supporteren bij de wedstrijden van zijn kleinzonen die inmiddels al weer een aantal jaren deel uitmaken van het eerste elftal. 

Door het overlijden van Tinus verliezen wij ons oudste erelid en een fanatieke en alom aanwezige clubman in hart en nieren. Tinus was niet op zijn mondje gevallen en wars van autoriteit. Eigenzinnig, ja dat was ie ook, maar wel altijd met de bedoeling SVSOS –zijn club– te dienen. Maar je kon wel altijd op hem rekenen, een afspraak was voor hem ook echt een afspraak!

Aan onrechtvaardigheid had hij ook een enorme hekel, zowel in de sport als daarbuiten en dat liet hij vaak op niet mis te verstane wijze horen. Met het vorderen van de jaren ging zijn belangstelling meer en meer uit naar fair play. 

Het zal duidelijk zijn, dat SVSOS veel dank verschuldigd is aan Tinus en zeker ook aan Hannie voor hun enorme inzet voor de club ! 

Op dinsdag 28 december a.s. om 15.00 uur zal in de Beekse kerk de afscheidsdienst voor Tinus worden gehouden. Daarbij kunnen vanwege de Corona-maatregelen alleen genodigden aanwezig zijn. Andere belangstellenden kunnen de dienst digitaal volgen via Beek TV of via het YouTube-kanaal van Kerk TV Hilvarenbeek: https://youtu.be/amEXbBbbd1E

Bestuur SVSOS

Terug