Allez les bleus

Erelidmaatschap voor scheidend secretaris Wim van de Biggelaar

09-12-2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen donderdag, 7 december 2023, nam Wim van de Biggelaar afscheid als secretaris van onze vereniging.

Wim is al sinds 1964 –dus maar liefst 59 jaar (!)– lid van SVSOS, waarvan 16 jaar actief als voetballer. Na zijn periode als actief voetballer is hij geruime tijd samen met zijn toenmalige echtgenote Rian lid geweest van de redactie van ons voormalig clubblad "De Stevort". Verder was hun cateringbedrijf De Biggelarij lange tijd sponsor van SVSOS. 

Op 22 november 2007 is Wim in het bestuur gekomen met als functie secretaris. Hij wilde, voordat hij besloot om als secretaris aan de slag te gaan, wel graag weten wie er voorzitter zou worden. Toen hem bleek dat de voorzitter wel oke was, was er geen beletsel voor een bestuurdersrol bij onze vereniging. 

In de ruim 16 jaar dat Wim onze secretaris was heeft hij heel wat inkomende post ontvangen en uitgaande post verzorgd. In de loop der jaren verschoof het accent daarin steeds meer naar digitaal en dat was voor hem geen probleem.

Zo heeft hij -toen via de KNVB Sportlink werd ingevoerd- bijvoorbeeld alle gegevens van alle leden (actief en rustend) hierin ingevuld en tevens bij alle actieve spelers een foto erin geplaatst tbv de spelerspassen. Dit was enorm veel werk. Ook was Wim altijd nauw betrokken bij de zaken welke er speelden bij de gemeente waaronder het overleg voor het groot onderhoud van de velden. In de tijd van Corona heeft Wim samen met Toon er voor gezorgd dat er ook toen geld binnenkwam (subsidies aanvragen).  De laatste jaren is hij namens onze vereniging heel wat uurtjes bezig geweest met de verduurzaming van het sportpark. Wim pakte op het laatst veel werk op toen hij meer tijd had omdat hij met pensioen was. 

Ook was Wim voorzitter van de feestcommissie voor het 75 jarig bestaan. Helaas hebben we dat door de coronaperikelen niet kunnen vieren. 

Voorzitter Peter Vingerhoets: "Voor zijn langdurige en nauwgezette bestuurlijke inzet voor SVSOS verdient Wim ons aller waardering en ook een beloning. Ik bedoel geen geldelijke beloning want besturen is ook bij SVSOS vrijwilligerswerk." Het bestuur stelde op de Algemene Ledenvergadering voor om Wim te benoemen tot erelid van SVSOS. Op de vraag of de vergadering daarmee kon instemmen werd dat bekrachtigd met een daverend applaus!

Wim, gefeliciteerd met je benoeming tot erelid van SVSOS en bedankt voor je inzet al die jaren. 

Bestuur SVSOS 

Terug