Allez les bleus

Corona regels op ons sportpark

28-08-2020

Regels en afspraken op en rondom het sportcomplex De STEVORT 

Dit protocol is opgesteld om op een zo veilig mogelijke manier te kunnen blijven voetballen en gebruik te kunnen maken van het sportcomplex van SVSOS en de bijbehorende faciliteiten. SVSOS volgt hierin de door de overheid en KNVB in samenspraak met het RIVM opgelegde richtlijnen en maatregelen. We gaan er vanuit dat dit protocol door iedereen opgevolgd zal worden. 

Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop!

Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging                                                                                                                                                                     

Er zijn algemene richtlijnen waar iedereen zich aan dient te houden.

Dit betekent het volgende;

  Regels en afspraken tijdens en rondom trainingen en wedstrijden.

● Voor iedereen geldt; omkleden en douchen doe je zo mogelijk thuis.
● Schud geen handen en geef geen high five en boks.
● Vermijd als trainer/begeleider geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
● Houd als trainer/coach 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
● Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

● Teams die bij SVSOS verzamelen voor uitwedstrijden doen dat buiten en niet in de kantine.
● Draag een mondkapje (voor 13 jaar en ouder) wanneer personen buiten je huishouden in één auto rijden bij uitwedstrijden. Regel voor zowel heen als terug dezelfde auto.
● Publiek is toegestaan bij wedstrijden; daarbij geldt dat publiek van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand moet houden tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen. Publiek staat achter de omheining. Ingang via de parkeerplaats naast de Gemeijnte uitgang langs het hoofdveld naar de kleedkamers.

● Tijdens de sportbeoefening is voor spelers van 18 jaar en ouder geen 1,5 meter afstand nodig. De 1,5 meter regel geldt wel in de rust, kleedkamer en kantine. In de dug-out is de 1,5 meter maatregel ook van toepassing. De overige spelers en/of begeleiding moeten naast dug-out plaatsnemen. Voorbesprekingen dienen buiten op het veld te worden gehouden.
● Douchen na trainingen en wedstrijden kan en mag maar is niet verplicht. Alle jeugdleden douchen NIET.

● Senioren (18 jaar en ouder) maken gefaseerd gebruik van de kleedlokalen en douches. Na de wedstrijden van SVSOS 3 en SVSOS dames zijn de kleedlokalen voor de tegenstanders. Dus geen mogelijkheid om te douchen. Informatie bij de leiders en Jos Rombouts.
● Bij SVSOS 1 en SVSOS 2 regelt de leider dit per team, b.v. groepjes van 5 a 6 spelers welke tegelijk kunnen douchen. Zorg er wel voor dat je hele team binnen een half uur klaar is in de kleedkamers i.v.m. de volgende wedstrijden.

Protocol constatering corona bij leden

Wanneer er corona wordt geconstateerd bij één van de spelende leden van SVSOS dan gaat het volgende protocol in werking;

  1. De speler licht zijn trainer en begeleiding in;
  2. Afhankelijk van het moment van oplopen van corona, wordt nagegaan of de overige spelers met hem/haar in contact zijn geweest;
  3. Is dit het geval zal iedereen die in contact is geweest met betrokkenen in quarantaine moeten en contact moeten opnemen met de GGD;
  4. Op dat moment besluit het bestuur of een volledig team tijdelijk wordt stilgelegd; Dat zal altijd in overleg met de KNVB gebeuren.
  5. Verder volgen we in dergelijke gevallen de aanwijzingen van de GGD. 

Rest het bestuur om iedereen een heel plezierig en sportief seizoen toe te wensen.

Let goed op jezelf, let goed op elkaar en blijf gezond!  

Met vriendelijke groet,

Bestuur SVSOS

Terug