Allez les bleus

Contributie automatische afschrijving

15-11-2023

Beste leden, 

De contributie wordt omstreeks 30 november 2023 weer automatisch afgeschreven van de rekening welke u heeft opgegeven voor de automatische incasso. 

Namens het bestuur,

Ruud van Dijck
penningmeester 

Terug