Allez les bleus

Ad Sebregts benoemd tot erelid van SVSOS !

16-11-2019

Op de Algemene Ledenvergadering van SVSOS op 14 november 2019 is Ad Sebregts  -die in 1964 aantrad als lid van de Biestse voetbalvereniging-  benoemd tot erelid van SVSOS. Het voorstel om deze zeer verdiende onderscheiding toe te kennen, werd -zo bleek uit de woorden van voorzitter Peter Vingerhoets– door het bestuur gedaan vanwege de zeer talrijke verdiensten en de enorme inzet die Ad sedert de start van zijn lidmaatschap in het bestuur of jeugdbestuur of bij allerlei activiteiten van de club heeft getoond. Hij heeft daarvoor in de loop van de tijd ook al verschillende bonds- en clubonderscheidingen ontvangen. 

Momenteel is Ad nog dagelijks bezig met allerlei onderhoudsactiviteiten op sportpark De Stevort. Regelmatig geven bezoekende verenigingen complimenten voor de staat van onderhoud van de velden en directe omgeving, complimenten die voor een niet onbelangrijk deel op conto van Ad Sebregts geschreven kunnen worden. 

Ad, van harte proficiat met je erelidmaatschap ! 

Bestuur SVSOS

Terug